On-line Archive

Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an bhfón nó ar ríomhphost ag Aonad na mBailte Slachtmhara.

 

Telephone: 096 24309

 

 

Ríomhphost: tidytowns@ahg.gov.ie

 

 

 

Aonad na mBailte Slachtmhara,

 

Oifigí an Rialtais,

 

Béal an Átha,

 

Co Mhaigh Eo

 

Priomh-chomórtas Bailte Slachtmhara SuperValu.

 

 

 

************************************************************

 

Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil an dáta deiridh do chomórtas na bliana seo caite anois.

 

************************************************************