On-line Archive

Urraitheoirí

Urraitheoirí

A Chairde,

Is ionann 2017 agus an 26ú bliain d’urraíocht SuperValu ar chomórtas náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Tá fíorbhród orainn go bhfuil baint againn le Comórtas na mBailte Slachtmhara leis na blianta agus tá ár n-urraíocht ar cheann de na hurraíochtaí is faide ar an bhfód in Éirinn.

 

Is spreagadh iontach é comórtas na mBailte Slachtmhara chun cumas ár mbailte ar fud na hÉireann a fhorbairt agus an leas is mó a bhaint as. Tá siopaí SuperValu ag croílár phobail ar fud na tíre. Creideann muid sa chumhacht agus sa tionchar a bhaineann le pobail bheoga áitiúla a thógáil trí fhostaíocht a chur ar fáil, cuairteoirí a mhealladh, tacú le soláthróirí áitiúla agus tionscnaimh áitiúla. Le comórtas na mBailte Slachtmhara, tarraingítear daoine le chéile as gach cearn den phobal le bheith ag obair le chéile ar mhaithe le cúis chomhroinnte, áiteanna den scoth a dhéanamh dár mbailte agus sráidbhailte le cónaí iontu agus cinnte a dhéanamh go bhfuil pobail inbhuanaithe á gcur ar fáil againn do na glúine atá le teacht.

 

Tá 219 siopa ag SuperValu fi te fuaite i bpobail ar fud na tíre. Tá ár miondíoltóirí, mar atá coistí na mBailte Slachtmhara, mar chuid de chreatlach bhailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann, rud a chiallaíonn gur comhpháirtíocht fhoirfe é seo.  Tá miondíoltóirí SuperValu ag freastal ar mhuintir na hÉireann le níos mó ná 35 bliana agus mar an gcéanna le baill na mBailte Slachtmhara, oibríonn siad gan sos gan scíth leis na háiteanna ina bhfuil cónaí orthu agus ina n-oibríonn siad a fheabhsú, agus tuigeann siad an tábhacht a bhaineann le bród a bheith ag daoine as a bpobal áitiúil.

 

Le 26 bliana anuas, táimid ag obair go dlúth leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta leis an gcomórtas tábhachtach seo a fhás.  Tá dul chun cinn á dhéanamh ag Comórtas na mBailte Slachtmhara i gcónaí agus tá an t-aitheantas a fhaigheann sé i dtaca le luach a chur le pobail ar fud na hÉireann tuillte aige. Le tiomantas, díograis agus paisean na céadta oibrí deonach a ghlacann páirt ann, spreagtar fás agus rath an chomórtais.

 

Tá bród orainn as ár n-urraíocht, agus táimid spreagtha ag an mbealach ina gcuireann sé lenár bpobail agus ina leanann sé leis ag spreagadh daoine de gach aois ar fud na hÉireann le páirt a ghlacadh sa chomórtas.

 

Molaimid daoibh muid a choinneáil ar an eolas maidir le bhur dul chun cinn sa chomórtas agus sibh ag cabhrú le háit níos fearr le cónaí ann a dhéanamh den phobal. Féach ár suíomh gréasáin - SuperValu.ie le haghaidh nuacht faoin gcomórtas agus roinn ghrianghraif an choiste linn den obair dhian atá ar bun agaibh ar ár leathanach Facebook, facebook.com/SuperValuIreland nó ar twitter.com/@SuperValuIRL.

 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil libh as bhur rannpháirtíochta agus gach rath a ghuí oraibh i gcomórtas rathúil taitneamhach Bhailte Slachtmhara SuperValu eile in 2017.


Go n-éirí an t-ádh libh go léir! 


Martin Kelleher

Stiúrthóir Bainistíochta, SuperValu


Download Document:
SuperValu and TidyTowns in 2017