On-line Archive

05.04.17 - Bímis ag Crónán – Gradam Pailneoir Áitiúi

Bímis ag Crónán – Gradam Pailneoir Áitiúi

Féachann an Gradam Pailneora le grúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh chun gníomhartha atá báuil do phailniú a chur i bhfeidhm ar fud bailte agus sráidbhailte mar chuid den chomórtas Bailte Slachtmhara.

 

Tá beacha na hÉireann, ríthábhachtach do phailniú ár bplandaí, ár gcrainn agus ár nglasraí ach na beacha ag dul i léig.

 

An chúis atá leis sin ná go bhfuil laghdú tubaisteach déanta ar na limistéir ar féidir le beacha a nead a dhéanamh agus ar an mbia a chuirtear ar fáil dóibh sa faoin tír.

 

Is é aidhm an ghradaim ná athrú a chur air sin trí ghrúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh bearta simplí a ghlacadh mar blátha fiáine a fhágáil ag fás ar thaobh bóithre, colbha páirceanna agus/nó úsáid a bhaint as plandaí i bpáirceanna agus gairdíní atá níos fabhraí do phailniú.

 

Má tá breis eolais uait féach 'Bímis ag Crónán – Gradam Pailneoir Áitiúi'


Download Document:
2017 Pollinator Award Entry Form