On-line Archive

06.04.17 - Gradam Meas ar Uisce ó Uisce Éireann

Gradam Meas ar Uisce ó Uisce Éireann

Is é aidhm Ghradam Meas ar Uisce ó Uisce Éireann ná spreagadh a thabhairt do phobail cur lena bhfeasacht maidir le gach gné de bhainistiú inbhuanaithe uisce.

 

D’fhéadfaí a chur san áireamh ansin feachtais feasachta pobail maidir le caomhnú uisce nó díriú ar chur le feasacht an phobail maidir le foinsí uisce áitiúla agus conas iad a chosaint.

 

Má tá breis eolais uait féach Gradam ‘Léirigh Meas ar Uisce’ na mBailte Slachtmhara


Download Document:
TidyTowns Value Water Award Entry Form 2017