On-line Archive

06.04.17 - An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Tá meas ag pobail a chuireann gach duine san áireamh ar bhithéagsúlacht, éagsúlacht shóisialta agus, thar aon ní eile, ar ár n-éagsúlacht féin.  

 

Táimid ag tabhairt cuiridh duit siúlóid shuaimhneach nua a chruthú. Is é sprioc an tionscadail seo áit a chruthú ina mbeidh daoine in ann bualadh le cairde, roinnt aclaíocht éadrom a dhéanamh agus gan aon éileamh a bheith orthu.

 

Níor cheart go mbeadh aon trealamh de dhíth ach amháin bróga compordacha. Siúlóid 300 méadar ar a laghad ba chóir a bheith ann agus nithe is díol spéise feadh an bhealaigh.

 

Ba chóir go mbeadh áit suí ar fáil i ndiaidh gach 150 méadar nó mar sin. De bharr an bealach a bheith gearr agus áiteanna suí a bheith ar fáil, ba chóir go mbeadh gach duine in ann páirt a ghlacadh beag beann ar aois nó corpacmhainn fhisiciúil. 

 

Na daoine a bhfuil níos mó fuinnimh acu, is féidir leo níos mó cuairteanna a dhéanamh.

 

Má tá breis eolais uait féach An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil


Download Document:
2017 Sustainable Development Award Entry Form