On-line Archive

06.04.17 - Gradam Aer Glan An Roinn Cumarsáide

Gradam Aer Glan An Roinn Cumarsáide

Féachann an Gradam Aer Glan pobail a spreagadh feasacht a ardú maidir leis an tábhacht atá le haer glan don duine agus don timpeallacht.

 

Beidh an gradam dírithe go háirithe ar thionscadail a ardóidh feasacht maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag roghanna a dhéantar go háitiúil, an rogha i dtaobh breosla téimh tí mar shampla, ar an aer a análaimid inár mbailte agus sráidbhailte.

 

Má tá breis eolais uait féach 'Gradam Aer Glan An Roinn Cumarsáide'


Download Document:
2017 Clean Air Award