On-line Archive

06.04.17 - Gradam Pobail Gníomhaithe Ar Son Na hAeráide

Gradam Pobail Gníomhaithe Ar Son Na hAeráide

Is dúshlán thábhachtach é an t-athrú aeráide dúinn go léir. Caithfimid cinntiú nach gcuireann gníomhaithe sa lá atá inniu ann ár dtimpeallacht i gcontúirt sa todhchaí.

 

Caithfimid feabhas a chur ar an dtímpeallacht chun áit a chruthú inar féidir le gach glúin maireachtáil i slí atá inbhuanaithe.

Trí Ghradam Pobail Gníomhaithe ar son na hAeráide, táthar ag súil cinnireacht dul i ngleic le cuspóirí na hathrú aeráide a spreagadh i measc an phobail.

 

Táthar ag súil freisin go gcuirfidh an pobal gníomhaithe dearfach i bhfeidhm chun astaíochtaí gasanna cheaptha teasa a íslíu agus a bpobal a chosaint ó éifeachtaí na hathrú aeráide.

 

Má tá breis eolais uait féach 'Gradam Pobail Gniomhaithe ar son na hAeraide'.


Download Document:
2017 Community Climate Action Award Entry Form