On-line Archive

Obair Dheonach

Obair Dheonach

Más mian leat a bheith páirteach san obair a dhéanann an meitheal Bailte Slachtmhara áitiúil moltar duit, ar an gcéad dul síos teagmháil a dhéanamh láithreach leo.

 

Má fheiceann tú muintir na háite ag obair ar ghnó a bhaineann le bailte slachtmhara labhair leis na daoine sin faoi lámh chúnta a thabhairt go deonach nó fiosraigh an scéal san siopa nó gnó  áitiúil.

 

Brúigh anseo chun teacht ar tuilleadh sonraí teagmhála ar an suíomh gréasáin seo.  Feicfidh tú na nascanna uile do shuíomh gréasáin gach grúpa Bailte Slachtmhara.

 

Ballraigh mar oibrí deonach ar http://www.volunteer.ie. Tá an-chuid des na Bailte Slachtmhara cláraithe ar an suíomh gréasáin seo.

Tig leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Bailte Slachtmhara tré ríomhphost a sheoladh chuig TidyTowns@environ.ie . Má tharlaíonn sé go bhfuil coiste Bailte Slachtmhara ag gníomhú i do cheantar cheana féin beimid breá sásta teagmháil a dhéanamh leo ar do shon.